Har du spørsmål om faktura for skolepenger og betalingsfrister? Husk å ta kontakt med oss dersom noe er uklart!

Stedlige studenter:

Det utstedes to faktura i løpet av ett skoleår for stedlige studenter.  En faktura for høstsemesteret, og en faktura for vårsemesteret. Fakturaene sendes på mail. Hvis mistet faktura, kan du be om fakturakopi som også sendes på mail. Høstsemesteret har forfall 1. oktober og vårsemesteret har forfall 1. februar. Sammen faktura for skolepenger vil du få tilsendt faktura for semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus).  Du kan lese mer om SiO her

 

Nettstudenter:

Som  nettstudent  får man første faktura ca. 14. dager etter oppstart. Du kan velge mellom semesterbetaling og betaling pr. måned. Faktura mottas på mail. Hvis mistet faktura, kan du be om fakturakopi som også sendes på mail.

Her finner du gjeldende studieavgift

Stedlige studenter og nettstudenter:

Skulle du ha problemer med å betale beløpene innen forfall, kan høyskolen etter søknad innvilge annen nedbetalingsplan. Kontakt oss i MINE SAKER i Qybele i god tid før forfall. da kan du sende et forslag til en betalingsplan som høyskolen kan godkjenne.  Ved forsinket betaling  utover det som er avtalt,  påløper et purregebyr og eventuelt renter.