Fadderstyret planlegger og gjennomfører fadderuka sammen med fadderne. De skal bidra til at nye studenter blir kjent med både medstudenter og høyskolen slik at alle får en fin start på studietiden hos oss.

Vil du være en del av fadderstyret?

I styret er det vanligvis fem studenter fra de ulike bachelorprogrammene på Bjørknes Høyskole. Styret skal planlegge fadderprogrammet, rekruttere faddere og gjennomføre fadderuka på en måte som gjør at alle nye studenter føler seg inkluderte og ivaretatt. Fadderstyret er i tett dialog med høyskolens studieadministrasjon.

Vil du være en del av fadderstyret? Send søknad til BHFADDER@GMAIL.COM der du forteller hva du kan bidra med og hvorfor du har lyst til å arrangere den neste fadderuka.