Sett deg godt inn i alt som gjelder eksamen -dette er viktig for deg! Merk at det kan være ulike ting som gjelder for nettstudenter og stedlige studenter.

Qybele-forskriftForskrift om opptak, studier og eksamen

Du plikter i henhold til din studiekontrakt å kjenne til høyskolens eksamensreglement som du finner i Forskrift om opptak, studier og eksamen.  Du finner en lenke til forskriftene våre i modulen «eksamen» i studieoversikten eller det kan lastes ned fra lastes ned fra Lovdata. Hvis du har spørsmål til eksamen kan du kontakte skolen på telefon 23 23 38 20 eller sende en melding gjennom Mine Saker i Qybele.

 

Eksamensforsøk

Du har tre forsøk per eksamen. Det første forsøket kalles ordinær eksamen og er inkludert i studieavgiften. Hvis du består, ikke møter til eksamen eller stryker, teller dette som ett forsøk. Sykdom på eksamen som dokumenteres innen fristen teller ikke som et forsøk. Det er ikke mulig å kjøpe emner på nytt for å få nye forsøk på eksamen. Lenger ned på denne siden kan du lese om konteeksamen, sykdom osv.

 

Oppmelding og avmelding til eksamen

For å bli oppmeldt til eksamen i et gitt emne må du

 • være student ved Bjørknes Høyskole
 • ha blitt innrullert i emnet
 • ha fullført obligatoriske kurs/arbeidskrav i emnet. Informasjon om obligatoriske kurs/arbeidskrav ligger i studieoversikten
 • ha flere eksamensforsøk igjen

 

Oppmelding til eksamen

Hvis du har fullført alle arbeidskrav i emnet som står oppført i utdanningsplanen det aktuelle semesteret/trimesteret:

 • Du blir automatisk oppmeldt til eksamen. Dette skjer ca en uke før eksamensdato. Dette gjelder også nettstudenter (f.o.m høst 2018).
 • Du blir også meldt opp til eksamen i emner hvor første eksamen er før arbeidskrav skal være bestått (dette gjelder hovedsakelig for studenter på FK/INT)

Hvis du stryker eller har gyldig fravær på ordinær eksamen:

 • Du meldes automatisk opp til kontinuasjonseksamen, eller neste ordinære eksamen hvis det ikke avholdes en egen kontinuasjonseksamen.

Hvis du ikke møter på ordinær eksamen:

 • Du har ikke rett til å ta kontinuasjonseksamen, men vil bli oppmeldt til neste ordinære eksamen.

 

Avmelding fra eksamen

Ønsker du å melde deg av eksamen må dette gjøres senest 48 timer før eksamen:

 • Send en melding i «Mine saker» under «Oppmelding/ avmelding eksamen». En student anses å ha gått opp til eksamen hvis studenten ikke skriftlig har annullert sin eksamensoppmelding senest 48 timer før eksamensdagen.
 • Hvis du melder deg av en eksamen er du selv ansvarlig for at du får tatt eksamen i emnet, du vil ikke bli automatisk oppmeldt igjen:
 • Du må melde deg opp selv enten via eksamenskalenderen i Qybele, eller ved å sende en melding i «Oppmelding/ avmelding eksamen» under «Mine saker».

 

Frister

Husk at alle frister er endelige!

 • Oppmelding til eksamen: 1 uke før eksamensdato
 • Avmelding: 48 timer før eksamensstart
 • Sykdom: legeerklæring må leveres senest 72 timer etter eksamen.

 

Netteksamen

Med netteksamen mener vi eksamensformer hvor du kun skal bruke eksamensverktøyet i Qybele. Eksamensverktøyet er tilgjengelig 30 min før eksamen starter. Hvis eksamen skal starte kl 9.00 vil du, hvis du logger inn i Qybele etter kl 8.30, se en boks på forsiden hvor det står “eksamen” eller “gå til eksamen”.

Hvis du har logget inn før kl 8.30 må du logge ut og inn igjen for at boksen skal dukke opp. Når du har åpnet eksamensverktøyet er Qybele stengt frem til eksamenstiden er ute. Hvis du ønsker å ta stedlig eksamen kan du sende en forespørsel via “Mine saker” i Qybele, Frist for å endre eksamensform fra nett til sted er 5 dager før eksamen. Du finner informasjon om eksamen du er oppmeldt til i ”mine data” på profilen din i Qybele.

 

Hjemmeeksamen

Både netteksamen og hjemmeeksamen avholdes hjemme, men i motsetning til netteksamen hvor hele eksamen avvikles i Qybele så skal du på hjemmeeksamen skrive besvarelsen din i word eller lignende. Selve oppgaven blir utlevert og skal leveres i Qybele. For denne type eksamen er det viktig at alle formkrav er oppfylt, retningslinjer for akademisk skriving finnes i skrivekurset i studieoversikten, og i eksamensbeskrivelsen for selve emnet.

 

Stedlig eksamen

I noen emner kreves det at du kommer til Oslo for å ta en stedlig skoleeksamen. Da er ingen hjelpemidler tillatt og du skriver med penn på papir. Skoleeksamen arrangeres i våre lokaler på Lovisenberg hvis ikke annet oppgis på forhånd.

Du må møte opp senest 15 min før eksamen starter og ha med deg kulepenner (du skal skrive på gjennomslagspapir), legitimasjon og det du eventuet vil spise og drikke.
Det vil bli mulighet til å ta pauser hvis eksamen varer mer enn en time, men det er ikke mulig å kjøpe noe i f.eks kantinen i løpet av eksamen.

 

Tilrettelegging

Hvis du har krav på tilrettelegging på eksamen kan du søke om det ved å sende inn dokumentasjonvia Mine saker i Qybele senest 1 uke før eksamen. Eksempler på tilrettelegging kan være ekstra tid på grunn av lese- og skrivevansker, ekstra tid på grunn av allergi, bruk av pc på stedlig eksamen på grunn av lese- og skrivevansker osv. For at du skal få svar i god tid lønner det seg å søke om tilrettelegging så fort du vet at du trenger dette og har dokumentasjonen tilgjengelig.

 

Sykdom

Hvis du er syk på eksamen må du gi oss beskjed om det så fort som mulig og legeerklæring må leveres senest 72 timer etter eksamen. Hvis du ikke leverer legeerklæring i tide vil eksamen telle som et forsøk, noe som betyr at du har brukt opp ett av tre forsøk og må betale eksamensavgift på neste forsøk. Hvis du leverer legeerklæring i tide vil eksamen ikke telle som et forsøk og neste eksamen blir dermed ordinær eksamen.

 

Konteeksamen

Hvis du har strøket på eksamen eller kan dokumentere sykdom kan du ta opp eksamen på første mulige eksamenstidspunkt. For studier med semester vil det avholdes egen konteeksamen, for studier med trimester arrangeres det eksamen i alle emner hvert trimester og du kan derfor konte i neste eksamensperiode. Du vil bli automatisk oppmeldt til første mulige eksamenstidspunkt, forutsatt at du ikke har brukt opp dine tre forsøk.
Pris for konteeksamen er:

 • Kr 1 000 for alle emner og evalueringsformer som beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole. Unntatt ERN3990, FK/INT3990 og PSY3990
 • Kr 1 700 for ERN3990 (bacheloroppgave 10 sp)
 • Kr 1 700 for PSY3990 (bacheloroppgave 15 sp)
 • Kr 3 000 for FK/INT3990 (bacheloroppgave 30 sp)

 

Forbedring av karakter

Du kan forbedre karakteren din hvis det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å forbedre. Du må da selv melde deg opp til eksamen. Beste karakter blir stående. Det er mulig å forbedre karakter etter at du er ferdig som student hos oss forutsatt at du har flere forsøk igjen og at emnet fortsatt tilbys. Prisen for å forbedre karakter er den samme som for konting (se over). Hvis eksamen som du ønsker å forbedre arrangeres samtidig med en annen eksamen du skal ta må du vente til neste mulighet.

 

Sensur

Sensur faller 3 uker etter eksamen hvis ikke annet er spesifisert. Sensuren publiseres i Qybele i løpet av dagen 3 uker etter eksamen. Hvis du har fått karakter F på eksamen, altså stryk, vil du automatisk få en strykbegrunnelse i løpet av noen dager.

 

Klage på sensur

Du finner saksgang for klagesaker i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole. Hvis du har bestått eksamen, men mener at du har prestert bedre enn du har fått uttelling for kan du be om en begrunnelse for karakter. Det gjør du ved å sende en melding i Mine saker i Qybele. Når du har mottatt begrunnelse fra sensor kan du eventuelt klage videre og du vil få en ny sensur. Resultatet av en klage kan være at karakteren går opp, ned eller blir stående. Frister for ønske om begrunnelse er 1 uke etter sensur, frist for å klage er 3 uker etter at du har mottatt begrunnelse. Sensor har 2 uker på å gi en begrunnelse og 3 uker på å behandle en klage. Når du klager på en karakter, skal du ikke ha med navn, men kandidatnummer og fagkode.

 

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Du blir automatisk meldt opp til eksamen dersom du har fullført alle arbeidskrav i emnet som står oppført i utdanningsplanen det aktuelle semesteret/trimesteret. Oppmelding skjer ca. en uke før eksamensdato.

Dersom du likevel ikke ønsker å ta eksamen må du melde deg av eksamen senest 48 timer før eksamensdagen. Du vil da selv ha ansvar for å melde deg på eksamen i det det aktuelle emnet via eksamenskalenderen i Qybele, eller ved å sende en melding i «Mine saker» i Qybele. Fristen for å melde seg opp er da senest 1 uke før eksamensdatoen. Ikke alle eksamener tilbys ved alle eksamensperioder, dette får du informasjon om når du lager din utdanningsplan.