Biblioteket holder til i 3. etasje på nr 15, samme bygg som forelesningssalene og studentkantinen. Bibliotekarene hjelper deg gjerne å finne frem til det du trenger!

Finn frem på biblioteket

Biblioteket gir studenter tilgang til artikler og databaser i tillegg til boksamlingen.  Første gang du skal låne noe må du registrere deg i skranken. Da får de en strekkode som du kan bruke på låneautomatene. Kontakt de hyggelige bibliotekarene for hjelp til å finne frem!

Ordinære åpningstider
Biblioteket er åpent med kortleser så lenge bygningen er åpen

Hvis du trenger hjelp er biblioteket betjent ved følgende tider:
Mandag–torsdag  kl. 08.45–16.00
Fredag  kl. 08.45–15.30

 

Åpningstider på sommeren, alle hverdager

Uke 25, 26, 27 og 31:  kl.09:00 – 15:00.

Uke 28, 29 og 30 er biblioteket ubemannet

Kontaktinformasjon
Tlf 404 68 847
E-post  bibliotek@ldh.no
Besøksadresse  3. etg, Lovisenberggt 15 B

 

Låneregler

  • Studenter må ha med seg studentbevis eller annen identifikasjon når de skal registreres som låntakere.
  • Låntakere er personlig ansvarlig for lånte bøker og lånekort, og  er erstatningspliktig ved evt. tap.
  • Lånetaker må ikke overlate sine lån til andre.
  • Låntakere må gi beskjed hvis det blir endringer i deres person- eller kontaktopplysninger.

 

Lånetid

Type dokument Lånetid
Pensumbøker (på pensumhyllen) Dagslån *
Ordinære bøker 2 uker
Studentoppgaver Dagslån
Oppslagsverk Ikke til utlån
Trykte tidsskrifter Ikke til utlån
DVD’er 2 uker

*Dagslån: Må leveres innen 08:45 påfølgende hverdag.

 

Finne bøker

Bruk Oria til å søke frem titler i bibliotekkatalogen. Du behøver ikke være på biblioteket for å bruke Oria.

 

Fornye lån

Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek, må fornyes gjennom biblioteket på Lovisenberg. Lån på våre egne bøker kan fornyes hvis det ikke står andre på venteliste. (Gjelder ikke bøkene på pensumhyllen, og studentoppgavene.) For å fornye lånene, kan man logge seg inn på Min konto i Oria. Nye lånere får en epost fra Bibsys med påloggingsinformasjon. Bruk denne veiledningen for å finne ut hvordan du logger på. Studenter og ansatte ved Bjørknes Høyskole skal velge Bibsys som tilhørighet ved pålogging. Ta kontakt med biblioteket dersom det er behov for hjelp til å fornye lån. bibliotek@ldh.no

 

Drop-in veiledning i litteratursøk

Biblioteket arrangerer drop-in veiledning i litteratursøk mandager og torsdager kl. 12:30-14:30 . Skjermen ved kantinen viser hvor de er. Ta med problemstilling, PC/Mac eller nettbrett, så hjelper de deg.

 

Gebyrer og erstatning

Låner får varsel på epost og SMS tre dager før forfallsdato. Det sendes ut nytt varsel samme dag som forfallsdato. Det neste varselet er varsel om erstatningskrav. Hvis lånet fremdeles ikke returneres, settes lånet til tapt, og låntaker mister låneretten.

Låntaker får et erstatningskrav på bokens verdi, minimum 500 kr. Studenter og eksterne brukere får i tillegg et gebyr på kr 100 pr tapte lån. Dette må betales selv om boken leveres, eller erstattes på annen måte (se under). Erstatningskrav og evt. gebyr må betales før låneretten gis tilbake.

Erstatningskravet frafalles hvis låntaker erstatter tapt bok ved å kjøpe inn et nytt eksemplar. Erstatningseksemplaret skal være nyeste utgave av boken.

 

Mer informasjon

Se bibliotekets nettsider for mer informasjon. Bruk også helsebiblioteket.no for gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap innenfor helsefagene.