Vi er opptatt av at våre studenter skal engasjere seg også utenfor forelesningssalen. Gjennom #BHsolidaritet kan du både engasjere deg  og  gjøre en forskjell!

Vil du være med å arrangere den årlige Veldedighetsgallaen? 

Den aller første veldedighetskomiteen ble etablert våren 2011 av studenter på fred- og konfliktstudier.
Det er veldedighetskomiteens oppgave er å promotere og holde selve arrangemenget, det innebærer også:

  • selge billetter
  • booke artister
  • leie egnet lokale
  • kontakt med Flyktninghjelpen underveis i planleggingen 

Komiteen består av  6-8 personer.  Som regel velges det en leder for komiteen, i tillegg til ansvarlige for økonomi, booking, markedsføring, kommunikasjon sponsor- og fundraising, logistikk og gjennomføring av arrangement.

 

 Veldedighetsgalla 2019 ble avholdt på Vulkan Arena

Veldedighetsgalla 2020 ble avlyst på grunn av korona.