Som en del av pensum for energigivende næringsstoffer gjennomfører 2. års studenter ved bachelorstudiet i ernæring et blodsukkerforsøk. Målet med forsøket er å lære om hvordan ulike matvarer påvirker blodsukkerstigning i ulik grad. Studentene selv er både testobjekter og står for studiedesign og gjennomføring. Resulatet ble også publisert på levmeddiabetes.no

Frokosttest av to ulike typer pålegg

I  forsøket ville studentene teste om det er en forskjell i blodsukkerstigning etter et brødmåltid med skinke og avokado eller banan & syltetøy.  Et brødmåltid er i seg selv rikt på karbohydrater, og det var derfor interessant å undersøke om pålegget kunne utgjøre noen forskjell. 26 studenter møtte fastende for å spise frokost på skolen. De ble fordelt på to grupper, som spiste de to testpåleggene, begge måltidene hadde samme energi-innhold, men store ulikheter i sammensetning.

 

Et lite stikk kan gi mange svar!

Studentene brukte måleapparater og engangsstikkere for å måle blodsukkeret. Blodsukkeret ble målt før de hadde spist, og deretter 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter etter måltidet. Deretter skulle de finne ut om det var en forskjell i blodsukkerstigning mellom gruppene etter inntak av et brødmåltid med henholdsvis skinke & avokado og syltetøy & banan som pålegg.

 

Forsøkets problemstilling ble formulert slik:

 “Er det en forskjell i blodsukkerstigning mellom gruppene etter inntak av et brødmåltid med henholdsvis skinke & avokado og syltetøy & banan som pålegg?”

Studentene måtte diskutere hva som er årsaken til forskjellen. De konkluderte med at selv om man har funnet en forskjell mellom gruppene, vet man ikke om det skyldes større mengde karbohydrater i frokost nummer 2, eller om det fett- og proteinrike pålegget i gruppe 1 sørget for langsommere frigjøring av sukker i blodet, eller en kombinasjon. Selv om man kan se en forskjell, er det ikke gitt at denne forskjellen er stor nok til å være statistisk signifikant, noe som er et kriterium for at vitenskapelige resultater skal kunne underbygge en hypotese. Derfor gjorde studentene en såkalt t-test, en statistisk test som forteller oss sjansen for at det vi har observert kan skyldes tilfeldigheter. T-testen fortalte at det er godt under 1 % sjanse for å få et slikt resultat dersom det ikke faktisk var forskjell mellom gruppene.

 

Forskningsprosjektet var dermed meget lærerikt både for studenter og veiledere!

Les om hele forskningsprosjektet på levmeddiabetes.no