"Etter å ha fullført min bachelor i freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole, kan jeg se tilbake på en spennende, lærerik og utfordrende studietid. Jeg er utrolig fornøyd med valget jeg tok om å gå på Bjørknes Høyskole. Med fantastiske forelesere og en administrasjon som bryr seg om hver enkelt student, er forholdene lagt godt til rette for at du som student kan prestere ditt beste og oppnå gode resultater. Emnene du tar i løpet av bachelorgraden er veldig relevante for tiden vi lever i og gir deg gode analytiske verktøy som hjelper deg å forstå hva som skjer og har skjedd i vår verden. Tiden på Bjørknes Høyskole har gjort meg klar for videre utdannelse og arbeidsliv. Jeg har nå fått jobb som praktikant ved ambassaden i Tanzania og det kan jeg takke foreleserne og emnene på freds- og konfliktstudiene for. I tillegg har jeg fått muligheten til å delta i studentdemokratiet på skolen. Det å være en engasjert student, ikke bare i forelesningene, men også i studentmiljøet har gitt meg et stort fortrinn når jeg har søkt jobber og videre studier. Velg freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole, her får du alle de mulighetene du kan tenke deg. Du vil definitivt ikke angre på valget". Stian Ringdal Abrahamsen, bachelor freds- og konfliktstudier 2010-2013