Stella underviser i psykologi både for psykologistudenter og fysioterapistudenter ved høyskolen. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har spesielt erfaring med å jobbe med kognitiv terapi med pasienter som har angst, depresjon, stress/søvnrelaterte vansker og spiseforstyrrelser. Stella har sin egen privat praksis der hun behandler pasienter individuelt og i grupper. Videre underviser hun for Norsk Psykologforening og holder kurs for ulike organisasjoner og bedrifter.

Stella - FB-bilde

Klinisk erfaring

Stella har tidligere jobbet i PPT for grunnskolen og for videregående skole. Hun har 8 års erfaring fra psykisk helsevern, der hun både har jobbet som behandler og som leder. Hun skrev spesialistoppgaven sin om kognitiv behandling av bulimia. Hun har videre jobbet med arbeudsrettet rehabilitering, syklig overvekt og idrettsutøvere med spiseforstyrrelser/søvnvankser. Hun har videreutdanning innen veiledning, og har veiledet psykologer til å bli spesialister siden 2007.