Steffen jobber med brukervennlighet og er den del av Qybele-teamet som jobber med e-læringsplattformen til Bjørknes Høyskole.