Sondre er for tiden mastergradsstudent i arbeid- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo, hvor jeg tidligere har fullført en bachelorgrad. I masteroppgaven tar han for seg bruken av virtuell simulering i opplæring i organisasjoner. For øvrig har han sterk faglig interesse for menneske-maskin-interaksjoner, hvordan teknologi integreres i organisatoriske strukturer og sikkerhetspsykologi.