Dersom du ikke har en kopi av ditt vitnemål kan du ta skjermbilder fra Samordna Opptak sine sider. Husk at det må være fra pc/mac så det er mulig å se hele bildet.

Hvordan ta skjermbilde fra Samordna Opptak

Hva du må ha med når du tar bilde av vitnemålet ditt på Samordna Opptak:

  • Nettadressen til Samordna Opptak.
  • Alle ytterkanter samt topp (med navnet ditt) og bunnen (med vitnemålsnummer og navn på skole).
  • Hvis du må ta flere skjermbilder for å få med hele vitnemålet er det viktig at disse overlapper. Dette betyr at det som er nederst på det ene bildet må være synlig øverst på det neste bildet. Dette gjelder både hvis du må ta to skjermbilder og hvis du må ta tre skjermbilder.

 

Slik tar du skjermbilde:

Mac:      Hold inne ⌘ (cmd) + Shift + 3 samtidig.

PC:         Hold inne Print Scrn + Windows tastenBildet lagres i bilder-mappen.