Silje er studierådgiver for studenter på psykologi og tropemedisin. I tillegg kan hun alt om studier i Australia og USA. Kontoret hennes er rett ved Infosenteret og du kan kontakte henne på siljeh @bjorkneshoyskole.no