Silje kan gi deg studierådgivning om psykologi, tropemedisin, studier i Australia og USA. Hun kan også svare på det du lurer på om medisin grunnfag, ernæring og kiropraktikk. Kontoret hennes er rett ved Infosenteret og du kan kontakte henne på siljeh @bjorkneshoyskole.no

bh_portretter_okt2012_0032