Jeg valgte studiet mitt fordi jeg har alltid vært interessert i hvordan kroppen fungerer og spesielt i muskler og skjelett. Jeg ville ikke ha en A4 jobb der hver dag ble den samme og jeg ikke fikk noen utfordringer. Fysioterapi er utfordrende, men er i tillegg veldig spennende og ingen dag er den samme. Det beste med å gå fysioterapi på Bjørknes Høyskole er at vi er en relativt liten klasse, slik at vi tidlig i studietiden får et veldig godt klassemiljø og samhold. Foreleserne er veldig kunnskapsrike og har en god evne til å formidle deres kunnskap videre til studentene. Jeg vil anbefale studiet mitt til andre!