Et godt læringsmiljø er viktig for helse, trivsel og læring. Vi trenger din hjelp for å sikre en trygg, morsom og inspirerende studenttilværelse. Si fra til oss, vi vil vite hvordan du har det!

Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold er alt som er ulovlig eller utsetter deg eller andre risiko for liv og helse. Som for eksempel seksuell trakassering, diskriminering, korrupsjon eller tyveri. Å si ifra om kritikkverdige forhold er å varsle. Du kan varsle skriftlig eller muntlig til en av oss ansatte på høyskolen. Les mer om det å varsle

 

 

Forbedringer

Si fra om dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet ditt. Det kan være for eksempel feil og mangler ved forelesningsrom eller kvisten. Det kan være forstyrrende oppførsel eller dårlig miljø på kullet. Klasseråd er en god arena for å ta opp noen av disse forholdene. Tillitsvalgt på kullet kan ta det videre til læringsmiljø og samarbeidsutvalget som består av både studentrepresentanter og representanter fra høyskolens ledelse. En rekke ting er lurt å si ifra med en gang fordi de kan fikses raskt, som for eksempel manglende såpe på do, skurr i høyttaler i auditoriet o.s.v.

 

Mer av det samme

Vi prøver ulike tiltak for å bedre ditt fysiske og sosiale læringsmiljø. Hva funker? Hva engasjerer deg? Hva vil du ha mer av? Hva må vi ikke slutte med? Å si fra om det som har fungert bra for deg hjelper oss til å vite hva som fungerer godt og gjør at vi kan sikre at flere studenter for samme opplevelse som deg. Si ifra til hvem du vil, gjerne den det gjelder om det er en enkeltperson eller til tillitsvalgt som kan ta det videre, ta det opp i klasseråd eller send en mail til studieleder eller admin@bjorkneshoyskole.no

 

 

Her kan du si fra om viktige ting rundt ditt studiemiljø:

  • Dette sendes til administrativ leder og rektor. Informasjonen du gir oss vil kun deles med de som må involveres for å behandle saken. Alle som jobber på Bjørknes Høyskole har taushetsplikt.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.