"Det har vært helt fantastisk å studere fysioterapi på Bjørknes Høykole. Det var veldig mye fokus på praktiske ferdigheter tidlig i studie, slik at man allerede da så sammenhenget med all teorien vi lærte. Det er en fin erfaring å ha studert i Nederland da man får tid til å fokusere mye på studie men også oppleve en annen kultur. Fysioterapi på Bjørknes Høyskole og Saxion i Nederland tilbyr en strålende studietid med høyt tempo og ufattelig bra mengde med forskningsbasert kunnskap. Med andre ord, alt vi lærer, har vi bevist via forskning! Jeg vil på det sterkeste anbefale å studere fysioterapi i utlandet! Jeg er meget fornøyd med at jeg valgte fysioterapi på Bjørknes Høyskole og Nederland, og er blitt utrolig stolt over yrket mitt!" Sébastien Hamisultane, fjerdeårstudent fysioterapi og hjelpelærer på førsteåret fysioterapi i Oslo