Richard har en master i kultur-, samfunn- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber med administrasjonen av de ulike programmene Bjørknes Høyskole tilbyr i psykologi. Han er også nettlærer for flere av våre nettstudenter, og fagansvarlig for PSY1240 (Sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetode).

Faglige interesser:

  • Intergrupperelasjoner
  • Kulturell evolusjon
  • Bedømming- og beslutningspsykologi
  • Sosialpsykologi
  • Human-computer interactions

 

Bakgrunn

• Master of Philosophy in Psychology, Helse- utvikling- og samfunnspsykologi, med fordypning i sosialpsykologi fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
• Bachelor i psykologi, med fordypning i kognitiv psykologi fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo