Jeg valgte dette studiet fordi jeg alltid har vært opptatt av ernæring og helse. Før jeg begynte på dette studiet gikk jeg meg vill i kostholdsråd som florerte på nett. I løpet av studiet har jeg lært meg å være mer kritisk til ting jeg leser, og heller følge med på og bruke vitenskapelig stoff, for å holde meg oppdatert på hva som er ”riktig og feil”. Jeg trives veldig godt som ernæringsstudent, da det er veldig interessant og lærerikt. Vi har oppdaterte og engasjerte forelesere, som følger nyeste forskning. Foreleserne er også veldig tilgjengelige utenom forelesningene, både via mail og på skolen. Jeg vil helt klart anbefale andre å ta en bachelor i ernæring på Bjørknes Høyskole!