Rebekka er en profilert foredragsholder, som er kjent for sin historiefortelling innen forskningsformidling, og holder mange foredrag bla.for helsepersonell på Helseforetak og sykehus. Rebekka underviser i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi og genteknologi på medisinprogrammet 1+5.

Rebekka NAnnen bakgrunn

I tillegg har Rebekka undervist på Norges Markedshøyskole, BI og Norges Idrettshøyskole. Hun har de siste 20 årene hatt flere lederstillinger innenfor området «Life Science» i inn- og utland, og bl.a. vært Global produktsjef for medisinske genteknologiske roboter i internasjonale selskaper (GenoVision/Qiagen), helseforlagssjef og redaktør ved Universitetet i Oslo (UiO) i Birkeland Publications, prosjektleder i Bio-Medisinsk Innovasjon AS og Birkeland Innovasjon AS (kommersialiseringsenheter ved UiO og Oslo universitetssykehus med ansvar for forskningspatenter og oppstart av legemiddelfirmaer) og vært direktør i Aberia Healthcare.

 

Bred genforskningsbakgrunn

Rebekka har også vært driftsleder for Vardesenteret (et senter for kreftrammede og pårørende på Radiumhospitalet). Rebekka har selv en bred medisinsk genforskningbakgrunn (Cand Scient. med emnegruppe i kjemi og biokjemi, studieretning bio- og genteknologi og Dr. Stipendiat innen molekylær biologi innen helse og medisin) både fra UiO ved Bioteknologisenteret i Oslo i Forskningsparken (1992-2000) og gjennom sine ulike lederstillinger innen ”Life Science”, hvor hennes prosjekter var en del av den internasjonale innovative toppforskningen. Rebekka Nøkling er i dag partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS som eier det tverrfaglige Livslyst & Motivasjon Senteret på Majorstuen – hvor forskningsbaserte stressmestringsverktøy og hennes egen coachingmetode er en del av kjerneverdiene i selskapet.