Randi er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til stillingen som studieleder underviser hun i abnormal psykologi, idrettspsykologi og mental trening, samt konsulterende psykologi.

Ansatt Randi Bjøntegaard

Bakgrunn

Profesjonsstudiet i psykologi (Cand Psychol) Universitetet i Oslo
Siviløkonomstudiet (Siv.øk) Handelshøyskole BI
Høyskolelektor i psykologi

Klinisk praksis;

Utredning og behandling av ungdom og voksne med psykiske lidelser både i offentlig psykisk helsevern og egen psykologpraksis
Veiledning og kurs rettet mot lettere psykiske lidelser
Veiledning og kurs knyttet til idrettspsykologi og mental trening
Jobber i hovedsak med idrettsutøvere

Undervisnings- og veiledningsområder

Abnormal psykologi
Idrettspsykologi
Konsulterende psykologi

Aktuelle utviklingsområder

Idrettspsykologi, abnormal psykologi, traumeforståelse, tilknytning og relasjonsforståelse i mellomenneskelige samspill og kommunikasjon.