Vår Professor II Kjetil Tronvoll utga i samarbeid med Daniel R. Mekonnen boken The African Garrison State: Human Rights & Political Development in Eritrea. Den omfattende og detaljerte analysen undersøker hvordan utsiktene for demokrati i den nye staten forsvant etter de fikk sin uavhengighet i 1991, sammen med tap av menneskerettigheter og statens politiske organisering.

Les mer om boken på forlaget James Currey her

Du kan også kjøpe boken på Amazon