Paula Aarrestad er 21 år og går det første av seks år på medisinstudier 1+5 på Bjørknes Høyskole. På medisinstudiet får hun muligheten til å ta det første introduserende året på i Oslo for så å reise til Sentral-Europa de resterende 5 årene av profesjonsutdannelsen. Paula skal reise til Ungarn og gå på University of Pécs.

Lærerikt studium

Medisinstudiet passer Paula bra fordi hun trives godt med store arbeidsmengder, og fordi hun både liker og takler å jobbe hardt og mye. Som lege får man muligheten til å fylle arbeidshverdagen med mange forskjellige arbeidsoppgaver, hvilket Paula mener vil passe henne veldig godt.

– Jeg valgte medisinstudiet først og fremst fordi det er så mange jobbmuligheter, og fordi det er et studie hvor man aldri slutter å utvikle seg. Og så er det selvfølgelig veldig fint å kunne bidra til noe positiv, hjelpe andre og kunne stå i en nødsituasjon og faktisk gjøre noe positivt, forteller hun.

 

– Å studere i utlandet er en utrolig mulighet!

En av grunnene til at Paula valgte å studere medisin på Bjørknes Høyskole var muligheten til å reise til Ungarn og studere ved universitetet i Pécs. Det er mange forventninger knyttet til å studere i utlandet, og Paula opplever at foreleserne og de ansatte på høyskolen har gjort sitt beste for å forberede studentene på det som venter dem de kommende 5 årene.

– Bjørknes Høyskole har forberedt oss på hvordan det vil bli i Ungarn ved å hente inn professorer derfra, slik at vi får et innblikk i hvordan forelesningene foregår der nede. Vi har også vært i Ungarn med klassen og snakket med de som er der nede nå. Foreleseren som lærer oss ungarsk vår tok oss med dit helt uoppfordret!

 

En god utdannelse

I Pécs blir Paula og de andre medisinstudentene en del av et internasjonalt studentmiljø. All undervisningen foregår på engelsk.

Paula er klar for utfordringene tenlandssoppholdet vil bringe, både når det gjelder arbeidsmengde og at relasjonen mellom foreleser og student er annerledes enn den er her i Norge. Hun ser frem til samholdet og det gode studentmiljøet som venter de norske studentene i Pécs.

– Jeg forventer at det er mye jobb og mye lesing, men også at det er et godt sosialt miljø. Jeg blir motivert til å jobbe og lese mye når jeg vet at det gir meg en god utdannelse. Det er lett å tenke at det er tøft å studere i utlandet, men det viktigste er at utdannelsen er god og at du kommer ut i den andre enden med den kunnskapen du trenger for å kunne være en god lege.

 

Paula vil anbefale andre å velge medisinstudier 1+5

– Det som er fordelen med Bjørknes Høyskole er at det er lagt opp til at man ser de store linjene allerede i løpet av det første året. Her har vi gått gjennom emner man vanligvis ikke har før senere i studieløpet, og derfor forstår man mekanismene som ligger bak og får tidlig en god forståelse for faget.