Studiet har gitt meg en grunnleggende forståelse av ernæring som jeg opplever er lett å overføre til pasientene på rehabiliteringssenteret hvor jeg er fysioterapeut.

Fra tidligere av er jeg utdannet fysioterapeut og har i tillegg utdannelse fra idrettshøyskolen. Grunnen til at jeg valgte grunnleggende ernæring var fordi jeg ønsket kunnskap for egen del og for å kunne tilby en mer helhetlig tilnærming til pasientene mine.

Jeg jobber som fysioterapeut på et rehabiliteringssenter og merker at jeg har fått en mer utdypende kunnskap som jeg kan benytte i hverdagen, både på jobb og hjemme. Studiet har gitt meg en grunnleggende forståelse av ernæring som jeg opplever er lett å overføre til pasientene. Samtidig gjør det lettere nå å forstå de kostråd som gis enkelte pasientgrupper som jeg jobber med. 

Jeg opplever for øvrig at studiet var godt bygd opp og tok tak i de mest relevante områdene. Skulle gjerne ha fått jobbet med å kartlegge andres ernæringsstatus, men det er hadde kanskje kommet hvis jeg tok bachelorgraden i ernæring.

Takk for et fint semester!