Hver onsdag serverer vi gratis kaffe til alle studenter, og onsdagskaffen på Loftet har blitt en poulær møteplass på tvers av studieretninger og klasser! Onsdag 29. oktober blir det onsdagskaffe med mening. For anledningen serveres kaffen i klasserom 2 der Flyktninghjelpen (NRC) kommer for å fortelle om utfordringer og sikkerhet i flyktningleirene. Møt i klasserom 2 kl 12:00, så rekker du akkurat å løpe & kjøpe lunsj først. Foredraget er åpent for alle nåværende og tidligere studenter og ansatte, og det er studentenes Linjeforeninger som arrangerer.

Linjeforeningene på ernæring og freds- og konfliktstudier er to uavhengige studentforeninger som jobber både med det faglige og sosiale innefor hver sin studieretning.