Hopp til hovedinnhold

Om oss

Studier midt i Oslo

Bjørknes Høyskole er en ledende privat høyskole som ble etablert som et eget AS i 2007 og tilbyr høyere utdanning innen helsefag, psykologi og samfunnsvitenskap. Vi underviser mer enn 2000 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus.

Vi holder til i fine lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo, som en del av Campus Lovisenberg. I hverdagen er vi opptatt av kvalitet og nærhet i møte med våre studenter. De faglige og administrative teamene jobber hver dag med å setter våre studenter i fokus og forsøker å gi studentene det lille ekstra. Høyskolen tilbyr en rekke offentlige godkjente bachelorprogrammer, årsenheter, halvårsenheter og enkeltemner.

Les om forskning ved Bjørknes Høyskole

  • Årsstudier
  • Bachelorprogrammer
  • Masterprogram
  • Enkeltemner
  • Nettstudier
  • Kurs

Kvalitet | Nærhet | Pålitelighet

Bjørknes Høyskole har de siste årene vært i sterk vekst, men har beholdt korte beslutningsveier og et tett og engasjerende miljø. Høyskolens kjerneverdier; kvalitet, nærhet og pålitelighet, innebærer blant annet et faglig tilbud av høy kvalitet, og stort fokus på enkeltstudenten.

Vår holdning er at alt til enhver tid kan gjøres bedre, både det vi gjør og hvordan vi gjør det. Hos oss bygger vi stolthet på å strekke oss etter å levere høyeste kvalitet innen alt vi foretar oss, vise nærhet til alle vi møter, og være pålitelige samarbeidspartnere for samfunnet vårt, studentene våre og hverandre. 

Les mer om våre studietilbud her
 

Eierskap

Bjørknes Høyskole eies av Sonans Gruppen som også eier en rekke privatistskoler over hele landet med over 9000 elever.

Følg med på hva som skjer på Bjørknes Høyskoles
 

Vår historie

For å hjelpe elevene ved Bjørknes Privatskole (vår tidligere eier) som ønsket å studere videre i utlandet, ble Bjørknes World Wide Education opprettet i 1997. I løpet av de neste årene startet de studieprogrammene som ble forløperen til høyskolens studietilbud; twinningprogram der studenter tok det første året av en bachelorgrad i Oslo før klassen reiste samlet til ulike læresteder i bla. Nederland, Australia og USA for å fullføre en bachelorgrad.

I 2008 ble Bjørknes Høyskole skilt ut som eget AS og datterselskap av Bjørknes AS og i 2019 ble høyskolen kjøpt opp av Sonans Gruppen. Studietilbudene omfatter i dag NOKUT-godkjente  bachelorstudier, årsstudier og kortere studieløp både på campus i Oslo og på nett. Samarbeidet innebærer blant annet at Sonans-studenter som tok fag på Sonans Utdanning de siste to semesterene før opptak (første gang) på studier på Bjørknes Høyskole kan få 10% rabatt.

Kontaktinfo

Lovisenberggata 13
0456 OSLO
Tlf .23 23 38 20
E-post: info@bhioslo.no
www.facebook.com/bjorkneshoyskole

#bhioslo
@bjorkneshoyskole