Hopp til hovedinnhold

Ulrike Liisberg

Førsteamanuensis

Ulrike Liisberg

Ulrike er utdannet innen biologi og ernæring og har tatt en doktorgrad der hun undersøkte hvordan sammensetningen av kostholdet påvirker utvikling av overvekt og diabetes type 2. Hun underviser i ulike emner innen ernæring og på medisin grunnfag ved Bjørknes Høyskole.

Bakgrunn

Ulrike er utdannet fra Universitetet i Bergen der hun har en bachelorgrad i biologi og en mastergrad i human ernæring. Videre tok hun en doktorgrad innen ernæring der hun undersøkte virkning av ulike dietter på vektutvikling og livsstilsrelaterte sykdommer. I løpet av perioden som stipendiat fikk hun øynene opp for formidling, undervisning og veiledning og har de siste årene viet mye tid til nettopp dette. Hun har undervist i fysiologi, cellebiologi og ernæringsrelaterte emner på ulike helsefag, i mat og helse og på bachelor i folkehelse ved Høyskolen på Vestlandet. Hun har også erfaring med veiledning på bachelor- og masternivå, og har jobbet med å utvikle nettbaserte emner. Fra sommer 2019 flyttet hun til Østlandet og har jobbet ved Bjørknes Høyskole siden dette. 

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder
Ulrike underviser og har emneansvar i flere emner som inngår i bachelorgrad i ernæring, blant annet introduksjonsemnet Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring og Vitenskap og kostholdsforskning. Hun har også emneansvar for Kosthold og ernæring for barn, og underviser også på årsstudium i medisin grunnfag. 

Forskning

Ulrike har tatt en doktorgrad og forsket innen pre-klinisk forskning der effekter av ulike dietter ble undersøkt. Doktorgraden var del av et større internasjonalt prosjekt.

Hun har også vært/er involvert i evaluering av Matjungelen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette er et kostholdstiltak rettet mot SFO/AKS.

Utvalgte publikasjoner