Hopp til hovedinnhold

Tom Hilding Skoglund

Høyskolelektor

Tom Hilding Skoglund

Tom er utdannet psykolog, og har jobbet som kliniker, organisasjonspsykolog og underviser gjennom flere år. Han har tidligere jobbet i psykisk helsevern, ved Politihøgskolen og i Forsvaret. Tom har skrevet forskningsartikler og en lærebok for politistudenter, og har deltatt i ulike internasjonale arbeidsgrupper.
 

Bakgrunn

  • Profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Spesialist i organisasjonspsykologi.

Jobber med

Undervisnings- og veiledningsområder
Organisasjonspsykologi, forskningsmetoder og psykologiens historie.

Annet

Tom jobber også deltid som klinisk psykolog ved Lovisenberg DPS, Raskere Tilbake. Han har i tillegg et forskningssamarbeid med sin tidligere arbeidsplass i Forsvaret.