Hopp til hovedinnhold

Peder Mortvedt Isager

Høyskolelektor

Peder Mortvedt Isager

Peder M. Isager er ansatt som høyskolelektor i psykologi ved Bjørknes Høysokle. Peder har bakgrunn i kognitiv nevrovitenskap og psykofarmakologi ved universitetet i Oslo, og er ansatt som stipendiat ved Eindhoven University of Technology i Nederland. Der studerer han forskningspraksis og kvantitative forskningsmetoder i psykologisk forskning. Hans største faglige insteresser er replikasjonsforskning og årsaksmodellering av psykiske lidelser.

Bakgrunn

  • 2018-nå – komitemedlem, Data & Methods committee, Psychological Science Accelerator
  • 2017-nå – PhD i psykologisk forskningsmetode og forskningspraksis, Dept. Industrial engineering & innovation sciences, Eindhoven University of Technology
  • 2015-2017 – MPhil i Cognitive Neuroscience, Psykologisk Institutt, Universitetet i Osl

Jobber med

Utvikler emner for masterprogrammene i psykologi ved Bjørknes Høyskole.

Kompetanseområder

  • Design av replikasjonsstudier
  • Årsaksmodellering
  • Metoder for sikring av åpenhet og reproduserbarhet i kvantitativ forskning (datadeling og Research Data Management, open access, preprinting, preregistrering, poweranalyse, etc.)
  • Statistisk metode (særlig inferensstatistikk)
  • Programmering for forskning og dataanalyse (R og Unix)
  • Kognitiv nevrovitenskap og hjerneavbildningsteknologi

Forskning

Peder forsker på studieseleksjon i replikasjonsforskning og arbeider med å utvikle metoder for å identifisere studier det vil være spesielt nyttig å replisere. Han har i tillegg arbeidet med andre temaer innenfor forskningsmetode – som hvordan teste nullfunn statistisk, og hvordan organisere større datainnsamlingsprosjekter. Peder er generelt interessert i det meste som har med problemer i forskningspraksis og forskningsmetode å gjøre.

Peder er også interessert i utviklingen av nettverksteorier i klinisk psykologisk forskning og hvordan ideen om psykisk lidelse som et komplekst system kan lede til ny innsikt i hvordan psykiske lidelser oppstår, vedvarer, og blir komorbide. Han er i fremtiden interessert i å anvende nettverksteori i studiet av rusavhengighet.

Utvalgte publikasjoner

Annet

Peder sin nettside finner du her

Twitter: @peder_isager