Hopp til hovedinnhold

Jon Arne Birkeland

Førsteamanuensis

Jon Arne Birkeland

Jon Arne er veileder og har laget undervisningsopplegg på nett innen medisin grunnfag, ernæring, sykdomslære, anatomi og fysiologi. Han er også faglig utvikler for våre forelesere på helsefagene.

Bakgrunn

Klinisk erfaring
Jon Arne har arbeidet som lege ved sykehus og i allmennpraksis fra 2005.

Jobber med

Undervisnings- og veiledningserfaring
Jon Arne har undervist i medisinske fag siden 1999. Han har undervist på helsefaghøyskoler, for medisinske studenter, og ved Bjørknes Høyskole. Han er en meget habil underviser og har de siste årene også  vært veileder i praktisk pedagogikk ved høyskolen.

Forskning

Forskningserfaring
Stipendiat fra 2002, PhD i 2007.

Jon Arne er prosjektleder for et forskningsprosjekt som heter CENS og som studerer utvikling av hjerte karsykdom hos nyredonorer. Han er også hovedveileder for stipendiaten som jobber med prosjektet.

Han har forsket på hjertesykdommer, og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter. Disse artiklene har han publisert.

Annet

Jobb utenom undervisning
Jobber fast ved nyremedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål og er spesialist i indremedisin og nyresykdommer. Han deltar for øvrig i forskningsprosjekter.

Lærebøker
Jon Arne er medforfatter på Repeter! serien utgitt på Gyldendal Akademisk

Qybele
Jon Arne har vært med å starte og videreutvikle e-læringsplattformen Qybele