Hopp til hovedinnhold

Ivar Sjaastad

Forskningsleder

Ivar Sjaastad

Ivar har vært forskningsleder ved Bjørknes Høyskole siden 2010 og har deltatt i faglig utvikling av høyskolen helt siden den ble stiftet. På midten av -90 tallet startet Sjaastad og et par andre ildsjeler det som skulle bli helsedelen av nåværende Bjørknes Høyskole. Fra 1999 har han vært vekselsvis helsefaglig leder og rektor.

Bakgrunn

  • 84 Cand med vet (veterinær)
  • 86 Psykologi grunnfag
  • 91 Cand med (lege)
  • 00 Universitets- og høyskolepedagogikk
  • 01 Dr. med. (PhD) i medisin
  • 07 Spesialist i indremedisin
  • 07 Spesialist i hjertesykdommer

Stillinger
Sjaastad har hatt en rekke stillinger innen klinisk medisin, forskning og undervisning. Han er professor i medisin og aktiv forsker. Ved Bjørknes Høyskole har han hatt flere stillinger, og er nå forskningsleder i rektors stab.

Jobber med

Sjaastad har undervist for helsefaghøyskolestudenter, medisinstudenter, for spesialistkandidater og på kurs for forskere fra 1988. Ved vår høyskole har han undervist fra 1995. Han har ledet arbeidet med flere vellykkede NOKUT-søknader om akkreditering av høyskolens studieprogram.

Forskning

Har siden 1996 forsket på mekanismer for hjertesykdommer, men har deltatt aktivt i forskning på hvordan hjertet kan rammes ved f.eks. revmatiske sykdommer. Han samarbeider med en rekke forskere i Norge og internasjonalt. Opp gjennom årene har han veiledet en rekke doktorgradsstudenter, og leder en forskningsgruppe.

Utvalgte publikasjoner

Han har publisert en rekke artikler, se Pubmed for oversikt over Ivars publikajsoner.