Hopp til hovedinnhold

Einar S. Nordèn

Høyskolelektor

Einar S. Nordèn

Einar er underviser og stipendiat ved Bjørknes Høyskole, ved siden av jobben som lege ved Oslo universitetssykehus. Hans hovedinteresser er innenfor akutt indremedisin og kardiologi. Forskningsstillingen er et samarbeid med Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO). Einar underviser både på medisin grunnfag og på medisinprogrammet 1+5. For medisinstudentene underviser han bla. i førstehjelp, samt innen anatomi og fysiologi.

Bakgrunn

Einar er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, med spesiell interesse for akuttmedisin. Han har i flere år jobbet i ambulansetjenesten i Oslo og som sykepleierassistent i akuttmottak, og arbeider nå som lege ved Oslo Universitetssykehus. Ved siden av stillingen som lege er han stipendiat ved Bjørknes Høyskole og Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (OUS, UIO).

Jobber med

Undervisnings- og veiledningsområder
Einar underviser i ulike helsefaglige emner ved Bjørknes Høyskole og arbeider bla. med pedagogisk veiledning, utvikling og kvalitetssikring.

Forskning

Aktuelle forskningsområder
Einar forsker på behandling av hjertesvikt, med fokus på mulige nye terapeutiske intervensjoner.

Natriuretiske peptider
Einar deltar i en human studie på bruken av BNP for behandling av høyt blodtrykk der man ikke kommer til målet med vanlig medikamentell behandling. Hovedfokuset for forskningen er natriuretiske peptider i behandlingen av kardiovaskulære sykdommer, inkludert høyt blodtrykk og hjertesvikt.

Han er også involvert i basale studier på effekten av natriuretiske peptider i behandling av hjertesvikt av forskjellig etiologi.

Einar S. Nordén utfører i hovedsak sin forskning ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Utvalgte publikasjoner