Hopp til hovedinnhold

Anni Jonesdatter Voll

Nettlærer

Anni Jonesdatter Voll

Anni er nettlærer for psykologistudenter og høyskolelektor i psykologi på Bjørknes Høyskole, der veiledning av studenter står sentralt. Hun har en bachelorgrad i anvendt psykologi fra Bjørknes Høyskole og en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg innen utviklingspsykologi, med et særlig fokus på forebygging av psykiske vansker hos barn og unge. Hennes faglige interesse er blant annet knyttet til hvordan bruken av digitale medier påvirker barn og unges psykiske helse, samt hvilken rolle foreldres digitale oppdragelse har i denne sammenheng.