Hopp til hovedinnhold

Anne Kjeldsen

Førsteamanuensis

Anne Kjeldsen

Anne har doktorgrad i utviklingspsykologi og forsker på psykisk helse hos barn og unge.

Bakgrunn

  • Doktorgradsstipendiat og postdoktor ved Folkehelseinstituttet
  • Prosjektleder for den longitudinelle, populasjonsbaserte studien Trivsel og oppvekst – Barndom og ungdomstid (TOPP-studien) ved Folkehelseinstituttet
  • Embetsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo
  • Spesialist i klinisk psykologi fordypning barn og unge, privatpraksis som psykologspesialist

Jobber med

Enkeltforelesninger innenfor utviklingspsykologi og psykisk helse hos barn og unge

Forskning

Anne forsker på psykisk helse hos barn og unge

Aktuelle forskningsområder

  • Hvordan er psykisk helse i barne-, ungdoms og ung voksen alder relatert til ulike mønstre av beruselsesdrikking gjennom ungdomsperioden?
  • Longitudinelle mønstre av atferdsproblemer – hvordan varierer disse sammen med risikofaktorer over tid?
  • Unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv – marginalisering
  • Utviklingen av positiv psykisk helse og forholdet mellom positive og negative indikatorer på psykisk helse