Norsk Organ for Kvalitet i Utdanning (NOKUT) gjennomfører en årlig undersøkelse om opplevd studiekvalitet blant Norges bachelorstudenter. På studiebarometeret.no kan man sammenligne utdanningsprogram og institusjoner. På spørsmål om tilbakemelding og oppfølging er Bjørknes Høyskole topp 3 blant landets 58 utdanningsinstitusjoner!

Hva sier NOKUT?

Da rapporten ble lansert 3. februar 2015 trakk NOKUT selv frem noen kritiske punkter. Faglig oppfølging og graden av individuell tilbakemelding som studentene opplever ble spesielt trukket frem siden dette var ett av målene med Kvalitetsreformen i universitets- og høyskolesektoren. Andre- og femteårsstudenter ved 58 utdanningsinstistusjoner ble spurt.  Bjørknes Høyskole er meget fornøyd med 3. plass nasjonalt på dette punktet!

 

Du kan lese mer om rapporten og sammenligne studieprogram og institusjoner på studiebarometeret.no