Nik Brandal arbeider med en PhD om radikaliseringen av studentbevegelsene i USA og Vest Tyskland på 1960-tallet. Hans forskningsinteresser er knyttet til politisk ekstremisme, folkemord, overgangsjustis, første verdenskrig og politisk idehistorie.

Nikolai BrandalHan har bl.a. medvirket i forskningsprosjektene Å overkomme fortiden: Det norske rettsoppgjøret etter 1945 (1999-2005, ledet av HF Dahl, Øystein Sørensen, Stein U Larsen og Jon Elster), og Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati, NEST (2009- , ledet av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nina Witoszek), Renewing the Nordic Model (2015-2017, ledet av Nina Witoszek, Atle Midtun og David Sloan Wilson) og De nordiske demokratienes møter med politisk ekstremisme (2016- , ledet av Øystein Sørensen, Torbjörn Nilsson og Odd Arvid Storsveen). Han var rådgiver for Tater-/romaniutvalget (Vollebæk-uttvalget, 2014-15) med ansvar for utvalgets historieprosjekter (publisert i vedlegg til NOU 7:2015 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag).

 

Publikasjoner

Brandal har blant annet publisert The Nordic Model of Social Democracy (2013) og Sosialdemokratiet: Fortid, nåtid, framtid (2011, begge m/ Øivind Bratberg og Dag Einar Thorsen), De ukjente krigerne: Nordmenn i første verdenskrig (2014) og Den mislykkede spionen: Fortellingen om kunstneren, journalisten og landssvikeren Alfred Hagn (2010, begge m/Eirik Brazier og Ola Teige), Den store ml-boka: Norsk maoisme sett nedenfra (2009, m/Jon Rognlien), samt vært medredaktør for Folkemordenes svarte bok, 2. utgave (2014, m/ Bernt Hagtvet og Dag Einar Thorsen), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (2017, m/Ingvill Plesner og Alexa Døving) og NEST/Dreyers serie om totalitarisme og politisk ekstremisme (2013-2016, totalt fire bøker m/Øystein Sørensen og Bernt Hagtvet).

 

Videre forskning

Brandal holder for tiden på med tre prosjekter som skal publiseres i 2017: Det norske demokratiet og dets fiender 1917-2017 (Dreyers, m/Øystein Sørensen); Spionkrigen: Etterretning i Norge under første verdenskrig (Kagge, m/Eirik Brazier og Ola Teige), og Three Challenges to the Nordic Way of Doing Politics (Routledge, m/ Dag Einar Thorsen, i Witoszek og Midtun (red), Nordic Model 2.0: Forging a Cooperative Society in a Competitive World).