Høyskolelektor i Internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole, Nik. Brandal er aktuell som medredaktør for boken Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (Cappelen Damm 2017), som lanseres onsdag 5. april.

Nasjonale minoriteter og urfolkKonsekvenser av minoritetspolitiske vedtak

Boken drøfter konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder, og ser på hvordan historien fortsatt preger situasjonen og relasjonene mellom majoritetsbefolkningen og disse minoritetene i dag.

Foruten å være redaktør sammen med Alexa Døving og Ingvill Plesner fra Senter for Holocaust og livssynsstudier er Brandal også medforfatter for et kapittel om norsk fremmedlovgivning og konstruksjon av annerledeshet under og etter første verdenskrig. 

 Les også blogginnlegget Brandal har skrevet om Fremmedinvasjonen

Mer om boka Nasjonale minoriteter og urfolk

Mer om Nik. Brandal og hans forskning