Jeg valgte å studere årsstudium i psykologi fordi jeg alltid har vært interessert i hvordan hjernen fungerer og hva som driver mennesker til å oppføre seg på ulik måte. Mitt mål er å ta med meg så mye kunnskap som mulig fra dette studieåret til bruk i en videre utdanning innen psykologi eller medisin. Årsstudium i psykologi er noe som passer for alle; enten man funderer på tanken om psykologistudier er det rette valget, eller om man vil få mer faglig tyngde til bruk på jobben. Psykologi er et av de mest spennende fagene, nettopp fordi man lærer så mye om mennesket på alle områder; enten det dreier seg om hjernefunksjoner, hukommelse, oppmerksomhet eller psykiske lidelser. Foreleserne er utrolig flinke, engasjerte og tilgjengelige, og de stiller gjerne opp dersom man trenger hjelp eller sliter med å forstå et begrep. Gjennom hele studiet er det mye spennende som skal læres- og man føler at man oppdager nye sider av hvordan mennesker og dyr fungerer for hvert emne. Dessuten får man muligheten til å bli godt kjent med mange nye mennesker! Foreleserne er utrolig flinke, engasjerte og tilgjengelige, og de stiller gjerne opp dersom man trenger hjelp eller sliter med å forstå et begrep. Gjennom hele studiet er det mye spennende som skal læres- og man føler at man oppdager nye sider av hvordan mennesker og dyr fungerer for hvert emne. Dessuten får man muligheten til å bli godt kjent med mange nye mennesker!