Morten er en av foreleserne for nettstudentene på medisin grunnfag og ernæring. Han har en spesiell interesse for og kompetanse innen ungdomshelse, trening og livsstil. Hans kompetanse innen sexologi har gjort ham til en av fagfolkene i Juntafil på P3, KSO og SUSS).

MortenM

Utenom undervisning

Morten er allmennpraktiserende lege ved siden av en deltidsstilling som 1. amanuensis ved Bjørknes Høyskole.

Undervisnings- og veiledningserfaring

Morten har undervist i medisinske fag fra 1998. Han har undervist på sykepleierhøyskoler, for medisinske studenter, og på Bjørknes Høyskole fra 2002. Han har veiledet medisinske studenter på forskerlinjen, hovedfagsstudenter og studenter ved Bjørknes Høyskole. I tillegg er Morten titt og ofte å se på NRK (Newton, Schrødingers katt), og veileder i ungdomshelse på Radio1.

Lærebøker

Har skrevet lærebok i fysiologi for ungdomsskole trinnet, og er medforfatter på Repeter! serien utgitt på Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Høsten 2012 utgir Morten boken “Sånn funker kroppen”, en barnebok om kroppen vår. Boken kommer på Aschehoug forlag.

Forskningserfaring

Stipendiat fra 2002, PhD i 2010. Har forsket på effekten av trening ved sykdom. Her finner du hva han har publisert i internasjonale tidsskrifter.

Qybele

Morten har vært med å starte og videreutvikle e-læringsplattformen Qybele