Monica har mye kontakt med nettstudenter i tillegg til de stedlige studentene. Hun har ansvar for alle eksamensvakter, romfordeling og mye mer. Monica er den desidert sprekeste av alle i studieadministrasjonen, går milevis på ski, er alltid blid og tenker aldri vondt om noen. monica@bjorkneshoyskole.no

bh_portretter_mars2011_002