Mimi Therese har kommet inn på Politihøyskolen, med en årsenhet i psykologi hos oss i forkant av dette.

“Årsstudium psykologi kommer godt med på Politihøyskolen (PHS)! Jeg har fått fritak fra psykologifaget! Er veldig glad jeg tok 1 år på høyskole før jeg begynte, det er 13 eksamener det første året og da kommer det godt med å slippe eksamen i psykologi. Jeg merker også at det er lettere for meg å utmerke meg i sosiologi-undervisningen, da disse to fagene går litt inn i hverandre. Generelt sett passer psykologi godt med PHS-utdanningen, jeg har blitt mye mer bevisst på hva jeg gjør og ikke minst hvorfor jeg gjør det.

Til de studentene som har tenkt seg på PHS må bare vite at de burde GLEDE SEG!!”