Mia er masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. Gjennom masteroppgaven undersøker hun hvordan lederstiler til norske ledere bidrar til hvorvidt medarbeidere oppfatter dem som effektive ledere. Hennes faglige interesser er ledelse, mobbing og trakassering på arbeidsplassen, kulturpsykologi, beslutning og attribusjon, samt strategisk HR.