Mette er høyskolelektor i psykologi og nettlærer for psykologistudenter på Bjørknes Høyskole. Hun har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo med spesialisering i utviklingspsykologi og forebygging av barn og unges psykiske vansker. Hennes største faglige interesser er hvordan mennesker utvikler seg sosialt, emosjonelt og kognitivt gjennom livet. Videre er hun opptatt av hvordan man kan anvende psykologisk kunnskap til å forstå og løse sentrale samfunnsutfordringer som klima- og miljøendringer.

Undervisningsområder:

Psykisk helse i barnehagen og innføring i generell psykologi.