Mette tar en master i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Samtidig Jobber hun som nettlærer på Bjørknes Høyskole. Hun har fra tidligere en bachelorgrad i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole. Interesseområder innen psykologi: Utviklingspsykologi med spesiell interesse for tilknytning. Også opptatt av hvordan man kan anvende psykologisk kunnskap til å forstå og løse sentrale samfunnsutfordringer som miljø- og klimakrisen.