Mats er masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi, ved UiO, og har en bachelorgrad i psykologi fra samme sted. Gjennom masteroppgaven undersøker han hvordan tillit til teknologiske systemer som skal gi råd i kritiske situasjoner utspiller seg når brukere interagerer med kunstig intelligens. Hans faglige interesser er menneske-maskin-interaksjoner, sikkerhet og beredskap, human factors, helseteknologi, beslutning og bedømming samt organisasjonspsykologi.