Mathias jobber med utvikling nettundervisningen for bachelor i anvendt psykologi. Han er utdannet med bachelor i psykologi fra NTNU og master i kognitiv nevrovitenskap fra UiO. Under årene som masterstudent fikk han også førstehånds forskningserfaring ved å publisere egen forskning på siden. Mathias er ellers styremedlem i Oslo Schakselskap hvor han gjør en innsats for å promotere sjakk for nye spillere. På fritiden er han en ivrig snowboardkjører og trommis.

Faglige kompetanseområder

Kognitiv nevrovitenskap, pupillometry, EEG, transcranial direct current stimulation, neurofeedback.

Bakgrunn

• Master of Philosophy in Psychology, Cognitive Neuroscience, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
• Bachelor i Psykologi , Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Undervisning og veiledningsområder

• Biologisk psykologi
• Kognitiv psykologi
• Generell nettveiledning

Aktuelle forskningsområder

• Transcranial direct current stimulation
• Oppmerksomhet

Utvalgte publikasjoner

Roe, J. M., Nesheim, M., Mathiesen, N. C., Moberget, T., Alnæs, D., & Sneve, M. H. (2016). The effects of tDCS upon sustained visual attention are dependent on cognitive load. Neuropsychologia, 80, 1-8.