Marte er klinisk ernæringsfysiolog med flere års erfaring fra klinikken, hvor hun har jobbet mest med behandling av livsstilsrelaterte tilstander. Ved siden av undervisning er Marte veileder på studentklinikken. Hun er også interessert i global ernæring, og har erfaring med dette fagområdet fra Tanzania.

Bjørknes Høyskole Ansatt Marte Ottesen

Faglige kompetanseområder

Klinisk ernæring og ernæring og livsstilsrelaterte tilstander.

Bakgrunn

Marte har jobbet to år som klinisk ernæringsfysiolog ved Dr. Lindbergs Klinikk og Akademi i Oslo og fem år ved Friskvernklinikken i Asker, hvor hun har tilbudt individuell kostholdsveiledning og gruppeundervisning med tanke på forebygging og behandling av overvekt, diabetes type 2 og metabolsk syndrom. Siden studentklinikken ble opprettet her ved Bjørknes Høyskole, har hun vært involvert i veiledning av studenter i praksis.

Undervisning og veiledningsområder

Ernæringsepidemiologi, ernæring og livsstilsrelaterte tilstander, global ernæring, studentklinikk

Aktuelle forskningsområder

Marte er medansvarlig for et felles forskningsprosjekt i regi av Bjørknes Høyskole, Lovisenberg Diakonale Høgskole og Cathinka Guldberg-senteret, med fokus på ernæringsarbeid blant eldre i sykehjem.

Utvikling

Marte er aktiv i videreutvikling av ernæringsfaget ved høyskolen.