Grunnen til at jeg valgte bachelor i ernæring er at jeg er generelt opptatt av mat og helse. I dagens mylder av kostholdsråd er det en fordel å kunne gå vitenskapelig til verks for å se hva som virker og ikke virker, og jeg ønsker å hjelpe og veilede andre mennesker til å oppnå optimal ernæring. Dette har jeg fått god kunnskap om, og forutsetninger for å klare, gjennom mine studier. Nettstudier valgte jeg først og fremst fordi det er veldig fleksibelt. Jeg styrer studiehverdagen selv, studerer hvor jeg vil, hvilke dager jeg vil og til hvilke tider på døgnet jeg vil. Jeg var litt skeptisk til nettstudier før studiene startet, men jeg ble positivt overrasket og kan varmt anbefale bachelor i ernæring på Bjørknes Høyskole til alle som ønsker en maks fleksibel studiehverdag.