I mars 2018 publiserte høyskolelektor Marit Kolby Zinöcker sammen med Inge Lindseth en artikkel om mekanismer for hvordan ultraprosessert mat skaper inflammasjon og bidrar til metabolske sykdommer. Den ble kåret til journalens beste artikkel i 2018.

Artikkelen med tittelen «The Western Diet–Microbiome-Host Interaction and Its Role in Metabolic Disease ble nylig kåret til vinner av Nutrients 2020 Best Paper Awards. Alle artikler publisert i tidskriftet Nutrients i løpet av 2018 var med i kåringen, og de ble vurdert ut ifra deres originalitet og betydning, samt siteringer og nedlastninger av artiklene i løpet av 2019.

Tre artikler ble plukket ut i denne kåringen, hvor Zinöckers artikkel var rangert som nummer en.

Marits artikkel i the Nutrients om Western Diet

Vi har lenge visst at tarmfloraen er viktig for helsen. Og vi har lenge visst at junk food er skadelig for helsen. Det som er helt nytt, er at den dårlige matens skadelige effekt ser ut til å gå via tarmfloraen. “Western diet», er et kjent begrep innen ernæringsforskning, og er et kostmønster som kjennetegnes av mye ultra-prosessert mat.

Western diet er det dominerende kostmønsteret i vår del av verden, og det brer stadig mer om seg globalt grunnet transnasjonale selskapers strategiske nedbryting av tradisjonelle matkulturer for å oppnå profitt. Et kosthold med mye ultra-prosessert mat er sterkt assosiert med fedme og fedme-relaterte metabolske sykdommer, men hvilke mekanismer som ligger til grunn har for det meste vært ukjent.

I denne artikkelen hevder vi at ultra-prosessert mat fremmer inflammasjon som oppstår som følge av både strukturelle og metabolske endringer i vertens mikrobiom, og vi drøfter flere faktorer som kan bidra. Det nye miljøet som ultra-prosessert mat skaper i tarmen, unikt i et evolusjonært perspektiv, selekterer for mikrober som fremmer ulike sykdommer med et inflammatorisk element.

Tradisjonell ernæringsforskning har hovedsakelig fokusert på innhold av enkeltnæringsstoffer i maten, og mindre på betydningen av hvordan prosessering endrer matens egenskaper, og dermed også næringstilgang og metabolisme i tarmens mikroorganismer. Anerkjennelse av mikrobiomets rolle i utvikling av kost-relaterte sykdommer har betydning både for fremtidig forskning, offentlige kostråd og for matproduksjon.

Det trengs økt kunnskap om hvordan egenskaper til ultra-prosessert mat skiller seg fra råvarer og hvordan de påvirker mikrobiomet ulikt, for å kunne utarbeide bedre kostråd. Samtidig bør innovasjon innen matproduksjon ha fokus på å fremme helse i hele superorganismen menneske-mikrobe, og strengere regulering av potensielt skadelige komponenter i mat etterlyses.

 

Marit Kolby Zinocker er høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole

Les hele artikkelen The Western Diet–Microbiome-Host Interaction and Its Role in Metabolic Disease

Marit Kolby Zinöcker er ernæringsbiolog og høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole