Marie jobber på vårt opptakskontor, og hennes hovedoppgave er opptak av nye studenter. Hvis du har spørsmål vedrørende søknaden din eller våre opptakskrav kan du kontakte henne på marie @bhioslo.no

Marie er også nettlærer for studenter på årsenheten i psykologi. Hun har selv gått bachelor i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole og kjenner livet som student på høyskolen godt. Den faglige interessen er særlig rettet mot biologisk psykologi og kognitiv psykologi.