Jeg valgte å studere fred og konflikt fordi jeg ønsket å studere noe meningsfylt og noe som er meget relevant i dagens samfunn. Vi har et veldig godt miljø på denne skolen. I tillegg til dette, har vi dyktige forelesere, fine seminarer og mange flotte arrangementer. Jeg vil virkelig anbefale studiet videre! Om man er interessert i hva som skjer i verden er dette et bra sted å studere