Marianne er nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går 6. året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid, samt arbeid med følelser i terapirommet.

Portrett av nettlærer Marianne Myking